„Kiedy potrzebujemy resetu, sprowadzamy kabaret, jeśli chcemy potańczyć, angażujemy top gwiazdę, do przekazania danych, wynajmujemy celebrytę – konferansjera.

A gdy chcemy przedstawić Firmę w naprawdę wyjątkowy sposób, nadać wydarzeniu szczególną rangę, przekazać nasze Wartości, wyrazić Emocje, zapraszamy Panią Agatę.

Elegancja, czar, naturalność, subtelny humor, wyszukana- nie tylko klasyczna- muzyka. Pani Agata przemawia językiem, który rozumieją wszyscy.”

Zarząd Ergokantor.pl


Niniejszym listem chciałbym z całym przekonaniem polecić Panią Agatę Hołdyk, która zapewniła część artystyczną uroczystości Święta Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nie było to pierwsze wydarzenie, na którym Artystka występowała. Każdorazowo współpraca przebiegała w sposób modelowy, przy pełnym zrozumieniu potrzeb i intencji Organizatora, a w szczególności dbałości o wizerunek Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz o odbiór publiczności.

Przede wszystkim chciałbym podkreślić pełen profesjonalizm, stanowiący gwarancję udanej imprezy. Osobowość artystki, wartość merytoryczna i charakter opowiadanych historii oraz poziom gry pianistycznej świadczą o jej profesjonalizmie.

Jestem przekonany, że współpraca z Panią Agatą Hołdyk jest dobrą decyzją i gwarancją satysfakcji.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Serdeczne podziękowania dla Pani dr Agaty Hołdyk za uświetnienie wspaniałą grą, ciekawym, pogłębionym komentarzem merytoryczno-muzycznym podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich na Zamku Królewskim w Warszawie.

Występ – koncert fortepianowy – Pani Agaty doborem repertuaru, poziomem gry i jakością opowiedzianych historii doskonale wpisał się w charakter i powagę naszej Uroczystości, zaświadczając również o Jej profesjonalizmie i świetnym wyczuciu potrzeb Organizatora.

Ks. Roman Szpakowski SDB, Prezes Zarządu SWK


Den Namen Agata Holdyk kennen hier noch viele Menschen, und die Spuren, die sie bei ihren Konzerten in Heilbronn und in Kirchheim Neckar in Deutschland hinterlassen hat, lassen  heute noch Freude aufkommen.

2010 stellte sie ein künstlerisch hochwertiges Programm zu 200 Jahre Chopin zusammen. Sie führte graziös und mit souveräner Leichtigkeit ein wahrhaftiges Brillantfeuerwerk am Flügel auf. Hingabe in reinster Form, um die seelenvolle Lyrik und das poetische Verlangen Chopins ihrem Publikum näher zu bringen.

Im Jahr 2014 wurde Agata mit „Die gegenseitige kreative Inspiration” – so der Titel ihrer Doktorarbeit –, die sie über Clara und Robert Schumann geschrieben hat, von mir erneut engagiert.

Mit einer Leichtigkeit, die nur durch höchste technische Professionalität zu erreichen ist, verzauberte sie ihr Publikum. Kaum authentischer und beglückender konnte an den Komponisten erinnert werden. Ein grandioser Genuss auf höchstem Niveau.

Zur Realisierung beider Konzerte standen mir vier hervorragende Pianisten zur Wahl. Die Entscheidung fiel aber beides Mal auf die polnische Pianistin Agata Holdyk.

Was mich an diese Frau fasziniert, ist, mit welcher Grazie und Anmut sie spielt. Dazu hin ein strahlend schöner Anblick.

Many people still know the name Agata Holdyk, and the traces she left behind at her concerts in Heilbronn and in Kirchheim Neckar in Germany still give them joy today. 

In 2010, she put together an artistically high-quality program for 200 years of Chopin. She played gracefully and with sovereign ease a veritable brilliant fireworks on the Piano. Devotion in its purest form to bring Chopin's soulful lyricism and poetic desire closer to her audience.

In 2014, I invited Agata again for  "The Mutual Creative Inspiration" - the title of her dissertation - she wrote about Clara and Robert Schumann.

With an ease that can only be achieved through the highest technical professionalism, she enchanted her audience. The composer could scarcely be more authentic and wonderfully remind of. A grandiose pleasure at the highest level.

For the realization of both concerts I had four outstanding pianists to choose from. Both times I proudly decided for the great Polish pianist Agata Holdyk.

What fascinates me about this woman is the loveliness and grace she plays with.

In addition a radiantly beautiful sight.

Azar Schramm

Kirchheimer Klassik /DE/


“Jeżeli przydarzy Wam się okazja uczestniczyć w koncercie Agaty Hołdyk, nie wahajcie się ani przez chwilę, ponieważ jest ona nie tylko utalentowaną pianistką, ale też wspaniałym wartościowym Człowiekiem. I to wszystko słychać w jej grze. Wiem to, bo miałam okazję poznać Agatę wiele lat temu podczas jej koncertów w Niemczech.

Nie potrafię powiedzieć, co w Agacie zafascynowało mnie najbardziej- jej pianistyczne interpretacje, czy piękne wnętrze- człowieka otwartego na świat, muzykę i bardzo wrażliwego na innych. To chyba te wszystkie cechy wspólnie sprawiają, że jej koncerty pianistyczne są tak wyjątkowe i niepowtarzalne.”

Marianna Simoneit /DE/